4_vedle_sebe

REKLAMACE

 

REKLAMACE
 
Dorazil Vám balíček a není něco v pořádku? Neváhejte a kontujte nás.
Email: obchod (zavináč) kuliczka.cz
Tel.: 602 503 007
 
Samozřejmostí je možnost vyřešení reklamace na adrese výdejny: Českobratrská 13, Ostrava, 702 00.
Zásilky je možné taktéž zaslat na adresu provozovny přepravcem.
 
Při přebírání zásilky u přepravní společnosti se ujistěte, že je zásilka v pořádku a balík nebyl otevřen. Pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat, popřípadě přeberte balík před přepravní společnosti. Přepravní společnosti s oblibou Vám nechají prvně podepsat formulář, že jste balík převzali v pořádku a bez výhrad a až poté Vám předají balík. Správný postup je, že si prvně převezmete balík a až posléze potvrdíte bezproblémové předání zásilky.
 
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:
 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 
 
Váhové rozdíly:
 
Pedig je přírodní materiál, váhový rozdíl může působením teploty a vlhkosti změnit svou hmotnost o 10%.
 
Pokračovat